Notícies

TECH-SLICE: Plataforma col·laborativa i BI per a la integració de dades energètiques i productives a sala de llescats

Dades recollides mitjançant la sensorització i digitalització

Plana Hurtós Enginyers, a través del clúster Innovac i altres empreses participants, forma part del projecte AEI TECH-SLICE, que té com objectius la millora de la sensorització de les sales de llescat de la indústria càrnia, la millora del control de les temperatures a la resta d’àrees de treball, i la millora de l’eficiència energètica en els processos productius del sector. (més…)

+ info

TECH-SLICE: Optimització dels processos productius i energètics de sala de llescat mitjançant sensorització i digitalització

Un dels projectes dels que forma part Plana Hurtós ha estat aprovat a la línia d’ajuts AEI 2022 Next Generation, en col·laboració amb diverses empreses i clústers. Aquest projecte, coordinat per INNOVACC, servirà per optimitzar els processos productius i energètics de sala de llescat mitjançant sensorització i digitalització. (més…)

+ info
Edificis industrials Instal·lacions Obra Pública
Enginyeria Civil
Enginyeria
farmacèutica i alimentària
Urbanisme
Arquitectura
Disseny BIM Equipaments
esportius
Consultoria Projectes d'obres, activitats, medi ambient i seguretat i salut

Història

Plana Hurtós Enginyers va néixer l’1 de gener del 2003 d’una idea de dos amics enginyers, en Joan Plana i en Jordi Hurtós, com un projecte conjunt que va veure la llum en unes primeres oficines al centre d’Olot.
Allà va arrencar l’empresa i mica en mica va anar creixent i augmentant els seu personal. Des de l’inici l’empresa opta per comptar amb un equip humà de grans qualitats tècniques, per garantir els millors resultats als seus clients.
Amb aquesta idea, l’empresa creix al llarg dels anys 2000 i, en concret, el 2008, les oficines es queden petites i les actuals de l’avinguda Bisaroques es posen en marxa. Tot i la coincidència amb la crisi de la construcció, Plana Hurtós Enginyers continua creixent. El seu gran equip humà i la forta vinculació amb el sector de la gran indústria, molt potent a la Garrotxa i a la demarcació de Girona, permet que l’empresa segueixi amb bon pas en moments molt complicats.
Amb els anys, Plana Hurtós Enginyers va augmentant també la seva especialització en el camp de les sales blanques, cosa que li permet créixer en el sector de la indústria alimentària i farmacèutica.
I és per aquest sector en concret que el 2016 neix Linnic com a marca comercial de Plana Hurtós Enginyers en aquest àmbit i s’obre un nou despatx proper a les oficines pròpies de l’empresa matriu.
Un dels passos recents de més importància per a l’empresa ha estat l’obtenció dels certificats ISO 9001:2015 i 14001:2015. Això ha permès certificar que se segueixen uns processos de qualitat al llarg de l’elaboració dels projectes i afegir noves idees a la manera que hi ha a l’hora de treballar. Després d’algunes auditories internes i externes es pot certificar aquesta qualitat i sostenibilitat mediambiental en l’elaboració de projectes, la direcció́ i la coordinació́ d’obres, els treballs en empresa externa i també́ en la validació́ de sales blanques.

Casos d'èxit