Notícies

XIX Premis Salvador Reixach

El dissabte es van celebrar els XIX  Premis Salvador Reixach i cada any estem més sorpresos i contents dels treballs tant originals que ens presenten els joves de la comarca. Plana Hurtós com a patrocinador  va fer l’entrega del primer premi en la modalitat d’emprenedoria i empresa de la categoria dels cicles formatius.
+ info

Campus Garrotxa

Aquest divendres passat vam assistir a la inauguració del Campus Garrotxa que te com objectiu d'atreure, mantenir i potenciar el talent de la comarca. Va ser una presentació al Teatre Principal d'Olot amb la presència de l'alcalde d'Olot i representants del cercle EURAM. I va continuar amb dues xerrades molt interessants i entretingudes.
+ info
Edificis industrials Instal·lacions Obra Pública
Enginyeria Civil
Enginyeria
farmacèutica i alimentària
Urbanisme
Arquitectura
Disseny BIM Equipaments
esportius
Consultoria Projectes d'obres, activitats, medi ambient i seguretat i salut

Política de qualitat i medi ambient

PLANA HURTÓS ENGINYERS, SLP, té com a missió i basa els seus objectius en oferir serveis de qualitat relacionats amb l’elaboració de projectes, direcció i coordinació d’obres i validació de sales blanques de manera que siguin un fidel reflex de les expectatives de cada client.

Per assolir‐ho la direcció declara i assumeix els següents

PRINCIPIS
  1. La QUALITAT final dels serveis de PLANA HURTÓS ENGINYERS, SLP, és el resultat de les accions planificades i sistemàtiques de PREVENCIÓ, DETECCIÓ, CORRECCIÓ i MILLORA CONTINUA que es duen a terme durant el cicle de prestació del servei. Les exigències contractuals, legals, la millora del comportament ambiental i les expectatives dels clients són el criteri per establir el patró de qualitat dels nostres serveis.
  2. L’anàlisi del context intern i extern per definir l’estratègia de l’organització.
  3. El compliment de tota la legislació i normativa vigent, aplicable a totes les activitats que afectin a la qualitat i el medi ambient.
  4. Protecció del medi ambient i de la prevenció de la contaminació derivada dels aspectes ambientals generats per l’activitat, així com procurar els recursos tecnològics més innovadors i nets en la mesura que la seva rendibilitat econòmica o estratègica es consideri provada i que els recursos disponibles ho permetin.
  5. És un factor determinant la comunicació interna i externa a tots nivells dels aspectes que afecten a la gestió ambiental i la qualitat. S’assumeix el compromís d’establir els mecanismes necessaris per assegurar que aquesta comunicació sigui eficaç.
  6. La QUALITAT, i la GESTIÓ AMBIENTAL són tasques comuns a totes les àrees de PLANA HURTÓS ENGINYERS, SLP per tant, cada àrea ha d’assumir que és alhora client i proveïdor dels altres departaments i persones de l’organització interna. Cada membre de PLANA HURTÓS ENGINYES, SLP és responsable de la qualitat i la gestió ambiental en la seva feina.
  7. L’aplicació d’aquesta política exigeix la integració activa de tot l’equip humà de PLANA HURTÓS ENGINYERS, SLP. Per això, des de gerència es consideren prioritàries la MOTIVACIÓ i la FORMACIÓ.
Joan Plana i Turró
Jordi Hurtós i Rovira

Casos d'èxit