Notícies

TECH-SLICE: Plataforma col·laborativa i BI per a la integració de dades energètiques i productives a sala de llescats

Dades recollides mitjançant la sensorització i digitalització

Plana Hurtós Enginyers, a través del clúster Innovac i altres empreses participants, forma part del projecte AEI TECH-SLICE, que té com objectius la millora de la sensorització de les sales de llescat de la indústria càrnia, la millora del control de les temperatures a la resta d’àrees de treball, i la millora de l’eficiència energètica en els processos productius del sector. (més…)

+ info

TECH-SLICE: Optimització dels processos productius i energètics de sala de llescat mitjançant sensorització i digitalització

Un dels projectes dels que forma part Plana Hurtós ha estat aprovat a la línia d’ajuts AEI 2022 Next Generation, en col·laboració amb diverses empreses i clústers. Aquest projecte, coordinat per INNOVACC, servirà per optimitzar els processos productius i energètics de sala de llescat mitjançant sensorització i digitalització. (més…)

+ info
Edificis industrials Instal·lacions Obra Pública
Enginyeria Civil
Enginyeria
farmacèutica i alimentària
Urbanisme
Arquitectura
Disseny BIM Equipaments
esportius
Consultoria Projectes d'obres, activitats, medi ambient i seguretat i salut

Política de qualitat i medi ambient

PLANA HURTÓS ENGINYERS, SLP, té com a missió i basa els seus objectius en oferir serveis de qualitat relacionats amb l’elaboració de projectes, direcció i coordinació d’obres i validació de sales blanques de manera que siguin un fidel reflex de les expectatives de cada client.

Per assolir‐ho la direcció declara i assumeix els següents

PRINCIPIS
  1. La QUALITAT final dels serveis de PLANA HURTÓS ENGINYERS, SLP, és el resultat de les accions planificades i sistemàtiques de PREVENCIÓ, DETECCIÓ, CORRECCIÓ i MILLORA CONTINUA que es duen a terme durant el cicle de prestació del servei. Les exigències contractuals, legals, la millora del comportament ambiental i les expectatives dels clients són el criteri per establir el patró de qualitat dels nostres serveis.
  2. L’anàlisi del context intern i extern per definir l’estratègia de l’organització.
  3. El compliment de tota la legislació i normativa vigent, aplicable a totes les activitats que afectin a la qualitat i el medi ambient.
  4. Protecció del medi ambient i de la prevenció de la contaminació derivada dels aspectes ambientals generats per l’activitat, així com procurar els recursos tecnològics més innovadors i nets en la mesura que la seva rendibilitat econòmica o estratègica es consideri provada i que els recursos disponibles ho permetin.
  5. És un factor determinant la comunicació interna i externa a tots nivells dels aspectes que afecten a la gestió ambiental i la qualitat. S’assumeix el compromís d’establir els mecanismes necessaris per assegurar que aquesta comunicació sigui eficaç.
  6. La QUALITAT, i la GESTIÓ AMBIENTAL són tasques comuns a totes les àrees de PLANA HURTÓS ENGINYERS, SLP per tant, cada àrea ha d’assumir que és alhora client i proveïdor dels altres departaments i persones de l’organització interna. Cada membre de PLANA HURTÓS ENGINYES, SLP és responsable de la qualitat i la gestió ambiental en la seva feina.
  7. L’aplicació d’aquesta política exigeix la integració activa de tot l’equip humà de PLANA HURTÓS ENGINYERS, SLP. Per això, des de gerència es consideren prioritàries la MOTIVACIÓ i la FORMACIÓ.
Joan Plana i Turró
Jordi Hurtós i Rovira

Casos d'èxit