Notícies

TECH-SLICE: Plataforma col·laborativa i BI per a la integració de dades energètiques i productives a sala de llescats

Dades recollides mitjançant la sensorització i digitalització

Plana Hurtós Enginyers, a través del clúster Innovac i altres empreses participants, forma part del projecte AEI TECH-SLICE, que té com objectius la millora de la sensorització de les sales de llescat de la indústria càrnia, la millora del control de les temperatures a la resta d’àrees de treball, i la millora de l’eficiència energètica en els processos productius del sector. (més…)

+ info

TECH-SLICE: Optimització dels processos productius i energètics de sala de llescat mitjançant sensorització i digitalització

Un dels projectes dels que forma part Plana Hurtós ha estat aprovat a la línia d’ajuts AEI 2022 Next Generation, en col·laboració amb diverses empreses i clústers. Aquest projecte, coordinat per INNOVACC, servirà per optimitzar els processos productius i energètics de sala de llescat mitjançant sensorització i digitalització. (més…)

+ info
Edificis industrials Instal·lacions Obra Pública
Enginyeria Civil
Enginyeria
farmacèutica i alimentària
Urbanisme
Arquitectura
Disseny BIM Equipaments
esportius
Consultoria Projectes d'obres, activitats, medi ambient i seguretat i salut

Plana Hurtós Enginyers i els Objectius de Desenvolupament Sostenible

A Plana Hurtós Enginyers estem molt vinculats a la sostenibilitat i al desenvolupament sostenible de la nostra empresa. Tenim un criteri i l’apliquem a la feina i als projectes que ens demanen els nostres clients. I també hi posem èmfasi en el nostre dia a dia, per fer créixer Plana Hurtós Enginyers en base a aquests estàndards.

Al setembre 2015 l’Organització de les Nacions Unides (ONU) va promoure una llista de 17 objectius de desenvolupament sostenible. Això inclou fins a 169 metes concretes que persegueixen el compliment dels objectius. Es tracta d’un full de ruta d’acció global pel desenvolupament a nivell mundial fins al 2030. L’objectiu és un creixement global respectuós en tots els aspectes i amb uns estàndards mínims de sostenibilitat.

L’aplicació dels objectius es desplega en les tres dimensions del desenvolupament sostenible: l’econòmica, la social i l’ambiental. Des de Plana Hurtós Enginyers volem que la nostra feina diària pugui estar guiada per alguns d’aquests preceptes. En el nostre cas, com a empresa, ens podem centrar en dos àmbits principals.

En primer lloc, en fomentar la igualtat de les persones. Parlem de la promoció de la igualtat de gènere, el treball digne i el creixement econòmic i la reducció de les desigualtats. Com a empresa, a Plana Hurtós Enginyers portem a terme processos de selecció de personal en igualtat d’oportunitats, valorem les persones per sobre del gènere i l’origen. També promovem la contractació indefinida, la formació continuada i portem a terme mesures de conciliació vida personal i laboral. Per últim, volem fomentar el sentiment de pertinença al grup humà que és el nostre equip professional.

En segon lloc, en preservar el medi ambient i l’entorn. Això inclou l’ús d’energia neta i assequible, el consum i producció responsables i l’acció climàtica. A Plana Hurtós Enginyers promovem el consum de productes ecològics i baix consum, la compra de Km0 i minimitzem l’ús de paper. També hem implementat un sistema eficient de reciclatge, intentem contractar energies renovables o fomentem les energies renovables i l’estalvi energètic.

Aquest és el nostre compromís amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) per ajudar a fer del nostre entorn un món millor.

Casos d'èxit